EHBO Ulft

Informatie voor leden van de EHBO Ulft

    In memoriam - Herman Kuiperij


Oefenavonden 
najaar 2020 - ook 2 november vervalt
Omdat het aantal besmettingen landelijk snel oploopt, en de gebruikelijke oefenruimte nog niet beschikbaar is, zijn de oefenavonden van 7 september en 5 oktober vervallen. Ook de oefenavond van 2 november komt te vervallen.
Het bestuur en de instructeurs stemmen af wanneer en op welke manier de praktijklessen weer kunnen worden opgestart. Bij die beslissing houden we uiteraard rekening met de actuele maatregelen vanuit de overheid.

 

Maandelijkse nieuwbrief

Om toch met elkaar in contact te blijven, en ook om de kennis op peil te houden, ontvangen jullie in de komende maanden rond de 10e van iedere maand een nieuwsbrief van ons. Deze is ook op de website te vinden. 
In deze nieuwsbrief staan mededelingen van het bestuur. Verder wordt een onderwerp van de eerste hulp door de instructeurs uitgediept. Ook geven zij tips om een stuk uit het lesboek te lezen of om via de computer de bijbehorende instructie filmpjes te bekijken. Zo kunnen jullie toch herhalen ook al wordt de herhalingsles niet fysiek gegeven. 

 

Enquête

Binnenkort ontvangen alle leden een enquête vanuit het bestuur. Met deze enquête willen wij een beeld krijgen van wat jullie als leden willen. Ook zijn wij benieuwd naar jullie ideeën over de praktijklessen in coronatijd.
We vragen jullie de enquête in te vullen. Hoe meer leden de vragen beantwoorden, hoe beter wij het aanbod op jullie wensen kunnen aanpassen. 

 

Hebben jullie nog vragen of opmerkingen? Geef het aan ons door.

Dit kan via ehbo-ulft@live.nl. Of bel ons via 06 – 10 79 72 00. 

 

Hulpverlening bij evenementen tijdens de corona pandemie

Als gevolg van de landelijke maatregelen m.b.t. het corona virus zijn evenementen slechts beperkt mogelijk, na goedkeuring vanuit de Gemeente en conform de landelijke richtlijnen. 
Ook wij als EHBO Ulft houden ons aan de landelijke richtlijnen als het gaat om het oppakken van de hulpverlening, wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Aanvragen worden aan de hand van de actuele richtlijnen door het bestuur beoordeeld. In het overzicht van de aanvragen wordt aangegeven welke evenementen doorgaan of komen te vervallen, dit op basis van de informatie vanuit de overheid.

 
Contributie 2020
De contributie voor leden over het jaar 2020 is vastgesteld op € 25,=.
Ereleden betalen € 7,50 per jaar.

Je kunt dit bedrag bij voorkeur overmaken op het bankrekeningnummer van de vereniging.
Het bankrekeningnummer is NL74 RABO 0363 8242 86 t.n.v. R.K. EHBO afd. Ulft.

Cursus verkeersregelaar
De EHBO Ulft verleent bij een beperkt  aantal evenementen hulp als zijnde verkeersregelaar. Dit o.a. bij de Survival Gendringen en de Wielerronde Gendringen.
De EHBO biedt haar leden regelmatig aan om de cursus verkeersregelaar te volgen. Deze cursus is gratis en te volgen via het e-learning principe. Je kunt dan ook bij andere evenementen als verkeersregelaar optreden.
Het certificaat is een jaar geldig en moet jaarlijks worden verlengd.

Heb je belangstelling? Meld je dan per mail aan bij André Huls: andrehuls@hotmail.nl