EHBO Ulft

Aanvragen hulpverlening


Als gevolg van de landelijke maatregelen m.b.t. het corona virus heeft de hulpverlening lange tijd stil gelegen. Inmiddels kan er weer steeds meer en hebben we de eerste aanvragen voor hulpverlening ontvangen. Als bestuur houden we goed in de gaten of bij de organisatie van het evenement aan alle richtlijnen wordt voldaan om veilig hulp te kunnen verlenen.
Is dit niet het geval, dan wijzen wij de aanvraag af.
Wanneer wel aan alle voorwaarden wordt voldaan, worden voor de hulpverlening vanuit de vereniging voldoende beschermende middelen, zoals mondkapjes, handschoenen en desinfecterende middelen, beschikbaar gesteld.

Hieronder vind je een overzicht van evenementen/activiteiten in 2021 waarvoor hulpverlening is aangevraagd.
Aanmelden graag zo snel mogelijk bij André Huls: andrehuls@hotmail.nl

Datum Tijd Evenement/activiteit Locatie Aantal
hulpverleners
Najaar 2021