EHBO Ulft

Aanvragen hulpverlening


Als gevolg van de landelijke maatregelen m.b.t. het corona virus worden nog steeds veel evenementen afgelast.
Zodra er een aanvraag voor hulpverlening wordt ingediend, beoordeelt het bestuur van de EHBO of bij de organisatie van het evenement aan alle richtlijnen wordt voldaan om veilig hulp te kunnen verlenen.
Is dit niet het geval, dan wijzen wij de aanvraag af.
Wanneer wel aan alle voorwaarden wordt voldaan, informeren wij bij de leden wie bereid is om de hulpverlening op te pakken. Vanuit de vereniging worden voldoende beschermende middelen, zoals mondkapjes, handschoenen en desinfecterende middelen, beschikbaar gesteld.

Hieronder vind je een overzicht van evenementen/activiteiten in 2020 waarvoor hulpverlening is aangevraagd.
Aanmelden graag zo snel mogelijk bij André Huls: andrehuls@hotmail.nl

Datum Tijd Evenement/activiteit Locatie Aantal
hulpverleners