EHBO Ulft

Beginnerscursus EHBO

Vanwege de situatie rondom Covid-19 hebben wij besloten dit najaar géén beginnerscursus EHBO te organiseren.
Zodra de situatie dit weer toelaat, wordt in 2022 gestart. Hierover volgt bericht op deze website en in de dag-/weekbladen.
Indien u belangstelling heeft voor de beginnerscursus EHBO kunt u dat via het contactformulier laten weten.

De cursus wordt gegeven in de vorm van het E-learning principe van de Nationale Bond EHBO. De aanwezige cursisten hebben die avond een inlogcode en instructie ontvangen om het theoretische gedeelte thuis via de computer te leren. 
De e-learning wordt afgerond met toetsvragen via de computer waarna de cursist een certificaat ontvangt voor het theoretisch gedeelte van het EHBO diploma.

Met dit certificaat wordt de cursist toegelaten tot het praktijkgedeelte.
Dit praktijkgedeelte wordt op 5-6 lesavonden van 2 lesuren aangeboden.
Het praktijkgedeelte wordt afgesloten met een examen volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

Kosten voor de gehele cursus (theorie, praktijk, leermiddelen en examens) bedragen € 170,=. 
Er zijn zorgverzekeraars die deze kosten vergoeden. 

Na het behalen van het EHBO diploma, uitgegeven door het Oranje Kruis, wordt de cursist automatisch lid van de EHBO vereniging Ulft. De cursist is verplicht om minimaal 6 herhalingslessen per jaar te volgen om het diploma geldig te houden. Deze herhalingslessen worden in principe de eerste maandag van de maand gegeven van 20.00 - 22.00 uur in het Clubgebouw van Schutterij De Eendracht in Ulft. (Zwarte Plein in Ulft)

Tijdens de beginnerscursus komen o.a. verbandleer, Eerste Hulp aan kinderen, reanimatie en AED aan de orde. 
Wandelletsel en Eerste Hulp bij sportletsel worden opgenomen in de herhalingslessen.

Voor meer informatie of aanmelden voor de cursus kunt u contact opnemen met het secretariaat EHBO Ulft via het contactformulier of telefonisch via 06 - 10 79 72 00. Mailen kan ook naar ehbo-ulft@live.nl