EHBO Ulft

Corona en reanimatie - aangepaste richtlijnen

Specifieke richtlijnen die betrekking hebben op het corona virus vind je hieronder.

 

Richtlijnen reanimatie in verband met corona

Let op! Update 9 oktober 2020

 

 

Tijdelijk wordt op dit moment de COVID-19 richtlijn gevolgd bij reanimaties buiten het ziekenhuis.

Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg niet meer mogelijk om door middel van uitvragen een goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmettelijk is door het coronavirus. Daarom is ter bescherming van burgerhulpverleners, first responders en ambulancezorgverleners besloten alle slachtoffers te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn (=Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen MET COVID-19).

 

Voor de Basic Life Support (BSL) betekent dit onder andere:

  • beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
  • bedek losjes de mond en neus met een doek of shawl geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
  • sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.
 

Behalve bovenstaande wijziging blijft het advies zoals gepubliceerd op 19 juni van kracht. Ook het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen blijft ongewijzigd. Dus voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief beademen. Alleen indien het kind bewezen positief is getest op COVID-19 en nog besmettelijk is, geldt het advies niet te beademen. Uiteraard geldt ook hier dat het een ieder vrij staat toch beademingen te geven. Voor kinderen vanaf de puberteit geldt dezelfde richtlijn als voor volwassenen als het gaat om de aangepaste COVID-19 richtlijn (ook hier geldt dat het een ieder vrij staat toch te beademen)

In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige BLS toe te passen inclusief beademen, bijvoorbeeld als omstanders dit willen omdat er sprake is van de reanimatie van een direct familielid.

Burgerhulpverleners

Burgerhulpverleners die behoren tot één van de COVID-19 risicogroepen of huisgenoot zijn van iemand die behoort tot risicogroepen worden, omwille van de eigen gezondheid, nogmaals dringend geadviseerd niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet uw account even op pauze. Dit geldt ook voor burgerhulpverleners die gezien de huidige situatie voorlopig niet willen reageren op een oproep.

Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder worden per 9 oktober voorlopig niet voor een reanimatie gealarmeerd. Het risico op een ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van besmetting met het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het risico bij oproepen nog te rechtvaardigen. Wanneer de situatie in Nederland zich weer ten goede keert, hopen wij dat u weer actief kunt aansluiten als reanimant.

Mondneusmasker

Voor alle reanimaties dient men op dit moment het aantal BLS-hulpverleners dat zich daadwerkelijk met de reanimatie bezighoudt tot het minimum te beperken. Dit betekent maximaal twee BLS-hulpverleners bij het slachtoffer, andere BLS-hulpverleners staan op meer dan 1,5 meter afstand.

Daarnaast geldt ook hier het dringende advies om een mondneusmasker te dragen tijdens de gehele hulpverlening. Dit in lijn met het landelijke overheidsadvies voor alle burgers. Ambulancezorgverleners doen dit al bij alle reanimatie-inzetten. Nu wordt ook nadrukkelijk gevraagd aan de first responders en burgerhulpverleners een mondneusmaskers te dragen tijdens de inzet.

 

Belangrijkste boodschap is: wees je bewust van de risico’s die je als hulpverlener loopt! Dat geldt natuurlijk niet alleen tijdens een reanimatie maar ook bij benadering van een slachtoffer van bijvoorbeeld een ongeval, dus maak bewuste keuzes!

Ga niet naar een reanimatie of verzoek tot hulpverlening als:

  • je positief getest bent op covid-19 en zolang je door GGD/RIVM als besmettelijk wordt beschouwd;
  • je je ziek voelt / symptomen van covid-19 hebt of als dat voor één van je huisgenoten geldt;
  • je tot een risicogroep behoort of als dat voor één van je huisgenoten geldt.

 

Belangrijk om te weten: 

Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie! 

 

De mond-op-mondbeademing is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Wel is het zo dat op het moment van de hartstilstand het bloed meestal nog voorzien is van zuurstof voor de eerste minuten. Belangrijk is dat deze zuurstof wordt rondgepompt in het lichaam. Dat doe je door borstcompressies te geven.
 
Na de reanimatie
Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie met water en zeep of met handenalcohol bij een hulpverleningsvoertuig.

Krijg je in de periode na de reanimatie klachten die passen bij covid-19? Volg dan de adviezen van het RIVM.
Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts. 

 


Meer informatie kun je vinden op onderstaande websites: 

https://hartslagnu.nl/nieuws/maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/
https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/