EHBO Ulft

Data herhalingsavonden

Oefenavonden vervallen tot aan de zomer 2021

Tijdens de bestuursvergadering in januari hebben wij besloten om alle fysieke lessen tot aan de zomer niet door te laten gaan. We zitten nog steeds in een lockdown en op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze landelijk versoepelingen worden doorgevoerd. Ook geeft het merendeel van de leden in de enquête aan dat ze pas weer fysiek lessen willen volgen als er geen coronamaatregen meer zijn.
We hopen in september met een nieuw seizoen te kunnen beginnen. In de zomer ontvangen jullie hiervoor een agenda. Onze instructeurs werken in de tussentijd aan een digitale les voor de leden die hiervoor belangstelling hebben. Zodra hierover meer bekend is, informeren we jullie daarover.

Op onderstaande data vinden de herhalingsavonden plaats voor de EHBO-Ulft. De invulling van de avonden volgt later.
Om hieraan mee te kunnen doen, moet je in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma en aangesloten zijn bij de EHBO-Ulft.

Datum Tijdstip Locatie Onderwerp
Maandag 7 september 2020     Vervalt in verband met toename besmettingen in de regio
Maandag 5 oktober 2020     Vervalt in verband met toename besmettingen in de regio
Maandag 2 november 2020     Vervalt in verband met toename besmettingen in de regio
Maandag 7 december 2020     Vervalt in verband met corona maatregelen
Maandag 18 januari 2021    
Vervalt i.v.m. corona maatregelen.
AED en reanimatie: Dit is een verplichte les! 
Leden waarvan de achternaam begint met A t/m H.
Maandag 25 januari 2021    
Vervalt i.v.m. corona maatregelen.
AED en reanimatie: Dit is een verplichte les! Leden waarvan de achternaam begint met I t/m Z.
Maandag 8 februari 2021      Vervalt in verband met corona maatregelen
Maandag 1 maart 2021      Vervalt in verband met corona maatregelen
Maandag ?? april 2021     Vervalt in verband met corona maatregelen