EHBO Ulft

Data herhalingsavonden

Opnieuw aanpassingen in lesprogramma

Nu veel corona maatregelen zijn losgelaten, is het ook weer mogelijk om live bij elkaar te komen. Natuurlijk houden we nog steeds rekening met elkaar en houden we ons nog aan de basismaatregelen. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels. 
 
 • Volg de hygiëne adviezen.
  - Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek gaat.
  - Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
  - Hoest of nies in uw elleboog.
  - Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.
  - Tijdens het oefenen kun je jezelf en anderen beschermen door het dragen van een mondkapje.
 • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter afstand blijft een veilige afstand.
 • Het dragen van een mondkapje is niet verplicht maar neem deze wel mee zodat je deze op kunt zetten als er geoefend moet worden.
 • Klachten? Blijf thuis en doe een test.
 • Heb je een positieve testuitslag? Dan ga je in isolatie
 • Huisgenoten/reisgenotenhoeven niet in quarantaine als zij minimaal 1 week een boosterprik hebben, als zij korter dan 8 weken geleden corona hebben gehad. Dit geldt alleen als zij geen klachten hebben. 
 
Voor de herhalingsavonden voor de reanimatie/AED is dit keer een indeling op naam gemaakt omdat het belangrijk is dat er niet teveel leden op één avond komen. Zo kunnen we het beste werken met de nieuwe poppen.
Deze indeling is te vinden in de email die jullie op 21 februari van Sophia hebben ontvangen.
Kun je niet op de avond waarop je staat ingedeeld? Neem dan contact op met Sophia, dan kan zij kijken of ze kan schuiven. Maar kom niet zelf op een andere avond.

 

Voor de les is het van belang dat je de app - die je in de mail kunt vinden - download op je mobiele telefoon, deze is nodig in de les.

 
Denk ook nog even aan de extra lesavond over wandelletsel die in mei gepland staat voor diegenen die hulpverlenen bij de avondvierdaagse. 

Op onderstaande data vinden de herhalingsavonden plaats voor de EHBO-Ulft. De invulling van de avonden volgt later.
Om hieraan mee te kunnen doen, moet je in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma en aangesloten zijn bij de EHBO-Ulft.
De lesavonden worden gehouden volgens de op dat moment geldende coronamaatregelen inclusief de geldende regels voor toega

Herhalingslessen 2021-2022      
Datum Tijdstip Locatie Onderwerp
Maandag 13 september 2021 20.00-22.00 Clubgebouw Schutterij De Eendracht, Ulft  
Maandag 4 oktober 2021 20.00-22.00 Clubgebouw Schutterij De Eendracht, Ulft   
Maandag 1 november 2021 20.00-22.00 Clubgebouw Schutterij De Eendracht, Ulft   
Maandag 13 december 2021    
Deze avond komt te vervallen. De Jaarvergadering wordt doorgeschoven naar april 2022.
 
Maandag 10 januari 2022 20.00-22.00 Clubgebouw Schutterij De Eendracht, Ulft Deze les wordt online gegeven. Leden kunnen zich aanmelden via EHBO-ulft@live.nl. Graag ook aangeven op welk emailadres je de uitnodiging wilt ontvangen. 
Maandag 7 februari 2022 20.00-22.00 Clubgebouw Schutterij De Eendracht, Ulft  
Maandag 7 maart 2022 20.00-22.00 Clubgebouw Schutterij De Eendracht, Ulft 
AED en reanimatie: Dit is een verplichte les! De indeling op naam is te vinden in de mail van 21 februari.
Maandag 14 maart 2022 20.00-22.00 Clubgebouw Schutterij De Eendracht, Ulft 
AED en reanimatie: Dit is een verplichte les! De indeling op naam is te vinden in de mail van 21 februari.
Maandag 21 maart 2022 20.00-22.00 Clubgebouw Schutterij De Eendracht, Ulft  AED en reanimatie: Dit is een verplichte les! De indeling op naam is te vinden in de mail van 21 februari. 
Maandag 4 april 2022 20.00-22.00 Clubgebouw Schutterij De Eendracht, Ulft  Jaarvergadering
Maandag 23 mei 2022 20.00-22.00 Clubgebouw Schutterij De Eendracht, Ulft Wandelletsel