EHBO Ulft

Informatie voor leden van de EHBO Ulft

We gaan weer beginnen!!!

Na een maandenlange pauze, als gevolg van de corona maatregelen, heeft het bestuur besloten om in september weer van start te gaan. Hierover ontvangen jullie binnenkort meer informatie.
De eerste aanvragen voor evenementen zijn inmiddels binnen. Deze kunnen jullie vinden bij de 'aanvragen hulpverlening'.

Oefenavonden vervallen tot aan de zomer 2021

Tijdens de bestuursvergadering in januari hebben wij besloten om alle fysieke lessen tot aan de zomer niet door te laten gaan. We zitten nog steeds in een lockdown en op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze landelijk versoepelingen worden doorgevoerd. Ook geeft het merendeel van de leden in de enquête aan dat ze pas weer fysiek lessen willen volgen als er geen coronamaatregen meer zijn.
We hopen in september met een nieuw seizoen te kunnen beginnen. In de zomer ontvangen jullie hiervoor een agenda. Onze instructeurs werken in de tussentijd aan een digitale les voor de leden die hiervoor belangstelling hebben. Zodra hierover meer bekend is, informeren we jullie daarover.

Oefenavonden januari en februari vervallen

Omdat de landelijk lockdown is verlengd tot 9 februari, komen de oefenavonden van 18 en 25 januari (Reanimatie en AED) en 8 februari te vervallen.

De beste wensen voor het nieuwe jaar

Beste allemaal,
 
Aan de getallen te zien, moest 2020 wel een bijzonder jaar worden. En dat werd het ook, alleen op een manier die niemand kon voorzien.
Iedereen heeft op de een of andere manier te maken gehad met ziekte, het verlies van een dierbare, eenzaamheid, angst, en ga zo maar door. Voor ons als vereniging betekende het dat alle evenementen vanaf maart afgelast werden en dat de oefenavonden niet door konden gaan. Zelfs de traditionele bingo kwam te vervallen!

Op de drempel naar het nieuwe jaar 2021 kijken we niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar kijken we vooral ook vooruit. Vol hoop dat het vaccin gaat doen wat het moet doen zodat we geleidelijk weer terug kunnen naar een ' normalere' wereld waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten.
 
De oefenavond in januari (reanimatie en AED) zal helaas nog niet doorgaan maar als bestuur gaan we kijken hoe we dat op kunnen lossen. Daarover worden jullie geïnformeerd.
 
Voor nu wens ik jullie, ook namens André, Sophia, Ingrid, Michel, Clemens, Jan, Rita en William een rustige jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar! En blijf gezond!
 
Tanja Evers

Ledenvergadering 7 december gaat niet door

Helaas gaat onze algemene ledenvergadering van 7 december niet door in verband met de aanhoudende coronamaatregelen en het hoge aantal besmettingen.

 

Door diverse omstandigheden is in november geen nieuwsbrief verschenen. Wij proberen nog voor het einde van het jaar een nieuwsbrief aan jullie te sturen. Voor het geval dit niet gaat lukken, wensen we jullie en jullie familie nu alvast een fijne Kerst en een gelukkig 2021. Wij hopen op betere tijden en dat we in het voorjaar van 2021 weer kunnen starten met de reguliere herhalingslessen. We houden jullie op de hoogte.

 

Hebben jullie vragen? Stel deze gerust.

 

Groet, 

Bestuur EHBO Ulft

    In memoriam - Herman Kuiperij


Oefenavonden 
najaar 2020 - ook 2 november vervalt
Omdat het aantal besmettingen landelijk snel oploopt, en de gebruikelijke oefenruimte nog niet beschikbaar is, zijn de oefenavonden van 7 september en 5 oktober vervallen. Ook de oefenavond van 2 november komt te vervallen.
Het bestuur en de instructeurs stemmen af wanneer en op welke manier de praktijklessen weer kunnen worden opgestart. Bij die beslissing houden we uiteraard rekening met de actuele maatregelen vanuit de overheid.

 

Maandelijkse nieuwbrief

Om toch met elkaar in contact te blijven, en ook om de kennis op peil te houden, ontvangen jullie in de komende maanden rond de 10e van iedere maand een nieuwsbrief van ons. Deze is ook op de website te vinden. 
In deze nieuwsbrief staan mededelingen van het bestuur. Verder wordt een onderwerp van de eerste hulp door de instructeurs uitgediept. Ook geven zij tips om een stuk uit het lesboek te lezen of om via de computer de bijbehorende instructie filmpjes te bekijken. Zo kunnen jullie toch herhalen ook al wordt de herhalingsles niet fysiek gegeven. 

 

Enquête

Binnenkort ontvangen alle leden een enquête vanuit het bestuur. Met deze enquête willen wij een beeld krijgen van wat jullie als leden willen. Ook zijn wij benieuwd naar jullie ideeën over de praktijklessen in coronatijd.
We vragen jullie de enquête in te vullen. Hoe meer leden de vragen beantwoorden, hoe beter wij het aanbod op jullie wensen kunnen aanpassen. 

 

Hebben jullie nog vragen of opmerkingen? Geef het aan ons door.

Dit kan via ehbo-ulft@live.nl. Of bel ons via 06 – 10 79 72 00. 

 

Hulpverlening bij evenementen tijdens de corona pandemie

Als gevolg van de landelijke maatregelen m.b.t. het corona virus zijn evenementen slechts beperkt mogelijk, na goedkeuring vanuit de Gemeente en conform de landelijke richtlijnen. 
Ook wij als EHBO Ulft houden ons aan de landelijke richtlijnen als het gaat om het oppakken van de hulpverlening, wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Aanvragen worden aan de hand van de actuele richtlijnen door het bestuur beoordeeld. In het overzicht van de aanvragen wordt aangegeven welke evenementen doorgaan of komen te vervallen, dit op basis van de informatie vanuit de overheid.

 
Contributie 2021
De contributie voor leden over het jaar 2021 is vastgesteld op € 25,=.
Ereleden betalen € 7,50 per jaar.

Je kunt dit bedrag bij voorkeur overmaken op het bankrekeningnummer van de vereniging.
Het bankrekeningnummer is NL74 RABO 0363 8242 86 t.n.v. R.K. EHBO afd. Ulft.


Cursus verkeersregelaar
De EHBO Ulft verleent bij een beperkt  aantal evenementen hulp als zijnde verkeersregelaar. Dit o.a. bij de Survival Gendringen en de Wielerronde Gendringen.
De EHBO biedt haar leden regelmatig aan om de cursus verkeersregelaar te volgen. Deze cursus is gratis en te volgen via het e-learning principe. Je kunt dan ook bij andere evenementen als verkeersregelaar optreden.
Het certificaat is een jaar geldig en moet jaarlijks worden verlengd.

Heb je belangstelling? Meld je dan per mail aan bij André Huls: andrehuls@hotmail.nl